Vì sao thám tử biết người giúp việc là kẻ trộm?

0
51

Sau khi quan sát, không khó để thám tử nhận ra người giúp việc đã trộm đồng hồ, bạn thì sao?

Nancy (theo 7-second riddles)

Công ty thám tử Yuki St