Một nghiên cứu khả thi về dự án kinh doanh không phải là thứ nằm trong “chuẩn mực” của những gì bao gồm các dịch vụ điều tra tư nhân. Hầu hết các nhà điều tra tư nhân và các dịch vụ điều tra tư nhân đều bị che đậy bằng một dấu hiệu bí ẩn. Họ theo dõi mọi người xuyên đêm, thu thập thông tin thông qua các phương tiện khó hợp pháp và quay lại nói chuyện với khách hàng trong một văn phòng kém ánh sáng, hút xì gà.

Thực tế là khá khác nhau.

Một nghiên cứu khả thi về dự án kinh doanh không liên quan đến việc theo dõi, tìm kiếm hoặc thu thập bí mật. Tất nhiên, phương tiện thu thập được bất kỳ thông tin nào được sử dụng trong nghiên cứu khả thi kinh doanh có thể liên quan đến việc theo dõi, tìm kiếm hoặc thu thập bí mật, nhưng đó là vấn đề cần thiết. Nếu đó là thông tin mà bạn đang tập trung vào, thì Yuki Investigative Services sẽ có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ cần thiết để tìm kiếm thông tin đó.

Thông tin cần thiết cho một nghiên cứu khả thi dự án kinh doanh có thể được thu thập từ một số nguồn khác nhau. Đôi khi cần có sự giám sát và thông tin tình báo về đối thủ cạnh tranh, kế hoạch của họ và kế hoạch của họ. Đôi khi, một cuộc khảo sát về dân số chung — thị trường của doanh nghiệp — là thông tin cần thiết. Và, tất nhiên, có nhiều nguồn khác có thể cung cấp thông tin.

Việc thu thập thông tin này đôi khi có thể khó đối với một cá nhân — đặc biệt là một cá nhân bận rộn tham gia vào thế giới kinh doanh, những người có nhiều việc khác phải giải quyết. Công ty thám tử Yuki có các điều tra viên tư nhân thích hợp theo ý của họ, những người sẽ có thể lấy thông tin này cho bạn. Những cá nhân được công ty thuê (và có thể được bạn thuê) là những chuyên gia được đào tạo chuyên sâu được trang bị kiến ​​thức, công nghệ và công cụ để bạn có được thông tin có thể tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp của bạn. Mặc dù bạn hoàn toàn có khả năng thực hiện một nghiên cứu khả thi kinh doanh, nhưng một cá nhân bình thường không phải lúc nào cũng có đủ khả năng và trang bị để tiến hành giám sát rộng rãi các cơ sở thị trường, đối thủ cạnh tranh hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác mà một công ty hoặc cá nhân có thể muốn điều tra.

Tất nhiên, một nghiên cứu khả thi kinh doanh đề cập đến bản thân nghiên cứu – không phải các cuộc điều tra. Điều quan trọng là phải hiểu từ “khả thi” có nghĩa là gì khi cố gắng hiểu nghiên cứu khả thi kinh doanh là gì. Khả thi có nhiều định nghĩa. Nó có nghĩa là thành công. Nó có nghĩa là có khả năng được thực hiện hoặc đang được thực hiện. Nó có nghĩa là hợp lý. Hơn hết, nó có nghĩa là phù hợp. Mục đích của nghiên cứu khả thi kinh doanh là tạo ra một kế hoạch chiến lược từ dữ liệu thu thập được. Một doanh nghiệp thực hiện một nghiên cứu khả thi để tìm ra kế hoạch hành động mà họ sẽ được hưởng lợi nhiều nhất — và những gì cần thiết để thực hiện một nghiên cứu thành công? Thông tin.

Trong khi tính khả thi trong kinh doanh đòi hỏi phải thu thập dữ liệu (giống như một cuộc điều tra), nó tập trung nhiều hơn vào phân tích và diễn giải. Bất kỳ thông tin nào đã được thu thập đều được phân tích bởi các chuyên gia, các thành viên của doanh nghiệp hoặc kết hợp cả hai. Sau khi phân tích, thông tin được giải thích để đưa ra kết luận về vị thế hiện tại của doanh nghiệp trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Nghiên cứu khả thi dự án  kinh doanh có thể được tiến hành trên một số việc khác nhau. Một nghiên cứu có thể liên quan đến mục tiêu, thị trường, chủ đề hoặc sản phẩm. Đôi khi, một doanh nghiệp có thể muốn biết tính khả thi của một sản phẩm mới, thái độ của một thị trường mục tiêu nhất định đối với một sản phẩm mới, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của những mối quan tâm nói trên mà một doanh nghiệp có thể có. Một nghiên cứu khả thi về kinh doanh sẽ cung cấp cho nhân viên kinh doanh một mô hình để phân tích thông tin và rút ra kết luận có thể được sử dụng cho các mục đích hoạch định chiến lược. Doanh nghiệp muốn biết: Làm thế nào để công chúng thích sản phẩm của chúng tôi? Công chúng của chúng ta có thái độ gì? Đối tượng mục tiêu của chúng ta nên là ai? Đối thủ cạnh tranh của chúng ta đang làm gì? Chúng ta có nên giống như đối thủ cạnh tranh của mình không? Một nghiên cứu khả thi kinh doanh là những gì được thực hiện để có được câu trả lời rõ ràng hơn cho những câu hỏi như vậy.

Công ty thám tử Yuki

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram

Bạn đang có nhu cầu thuê thám tử?

Điều tra ngoại tình
Điều tra doanh nghiệp
Điều tra nhân thân
Điều tra chủ nhân số điện thoại
Điều tra biển số xe
>>> Gọi ngay: 0939 911 666 /// 0939 811 666

Dịch vụ thám tử Yuki

Dưới vành mũ thám tử

Phóng sự điều tra

Tin tức mới

Thám tử Conan

Truyện trinh thám

Phim trinh thám

CÔNG TY THÁM TỬ YUKI