VỀ CHÚNG TÔI

Đến với Công ty Thám tử Yuki  bạn sẽ tìm thấy các chuyên gia có kinh nghiệm, đẳng cấp thế giới, những người điều tra chuyên nghiệp và nhận được kết quả đầy đủ và chính xác nhất. Khách hàng hài lòng của chúng tôi bao gồm các doanh nghiệp, cả lớn và nhỏ, bao gồm các công ty luật, công ty kế toán, nhóm cổ phần tư nhân, tổ chức ngân hàng, công ty bảo hiểm, chủ lao động tự bảo hiểm, quản trị viên bên thứ ba và các công ty khác cũng như các tổ chức chính phủ .

TƯ VẤN GIẢI PHÁP CHO AN NINH CHO DOANH NGHIỆP

Một trong những giải pháp đảm bảo an ninh và kinh doanh an toàn là sự kết hợp của các ý tưởng được sử dụng để giúp một công ty đạt được các mục tiêu của mình. Trong hầu hết mọi trường hợp, một giải pháp được cung cấp để giải quyết vấn đề kinh doanh cụ thể của khách hàng hoặc các nhu cầu khác.

Điều tra năng lực nhân sự

Sàng lọc nhân sự

Đảm bảo an ninh doanh nghiệp

Tư vấn chuyên sâu về quản lý doanh nghiệp để hạn chế rủi ro.

ĐIỀU TRA GIAN LẬN BẢO HIỂM

Thực tiễn điều tra các khiếu nại bị nghi ngờ bởi chủ lao động tự bảo hiểm, quản trị viên bên thứ ba, công ty bảo hiểm, người điều chỉnh khiếu nại và những thứ tương tự đã được chứng minh là một công cụ hữu ích. Các nhà điều tra khiếu nại đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định xem một yêu cầu có hợp pháp hay không. Nếu không có điều tra viên khiếu nại, chủ lao động tự bảo hiểm, công ty bảo hiểm và những người khác có thể bị buộc phải trả tiền cho các khiếu nại gian lận.

Tìm kiếm hồ sơ sơ bộ

Dịch vụ giám sát

Phỏng vấn và tuyên bố

Định vị giám sát

Điều tra gian lận

NHỮNG DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT KHÁC

Các dịch vụ đặc biệt bao gồm năm lĩnh vực chính: điều tra tài sản ngầm, điều tra hỗ trợ tranh tụng, tư vấn bảo mật, điều tra trộm cắp và lắp đặt camera bí mật. Đối với hầu hết các phần này là những vấn đề rất nhạy cảm thời gian.

Điều tra tìm kiếm tài sản

Điều tra hỗ trợ tố tụng

Nghiên cứu chứng thực

Tư vấn bảo mật

Điều tra trộm cắp

Lắp đặt camera bí mật

CÔNG TY THÁM TỬ YUKI – DỊCH VỤ THÁM TỬ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram

Bạn đang có nhu cầu thuê thám tử?

Điều tra ngoại tình
Điều tra doanh nghiệp
Điều tra nhân thân
Điều tra chủ nhân số điện thoại
Điều tra biển số xe
>>> Gọi ngay: 0939 911 666 /// 0939 811 666

Dịch vụ thám tử Yuki

Dưới vành mũ thám tử

Phóng sự điều tra

Tin tức mới

Thám tử Conan

Truyện trinh thám

Phim trinh thám

CÔNG TY THÁM TỬ YUKI