Tag: Trung Tâm Thám tử Sài Gòn

Thám tử tư Yuki: Nhậu

Thám tử tư sài gòn Yuki kể chuyện  Thị dân … nhậu  Buồn: nhậu, vui: nhậu, không buồn, không vui cũng nhậu. Nhậu để mừng

Đọc tiếp »